Oko Cadyka

Oko Cadyka 1
Oko Cadyka 2
Oko Cadyka 3

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO / OPEN CITY